System Matrix

System Matrix umożliwia napełnienie systemu taką ilością farby, jaka jest potrzebna do polakierowania jednego detalu (np. karoseri auta).


Funkcjonuje to w następujący sposób: do systemu jest wpuszczana taka ilość farby (porcja farby) jaka potrzebna jest do polakierowania np. jednej karoseri auta.  Zaraz za porcją farby podąża EasyPig (krecik) który przepychany sprężonym powietrzem, transportuje porcję farby główną "nitką"  w kierunku pierwszego rozpylacza. Pomiędzy nitką główną a rozpylaczem znajduje się drugi krecik którego zadaniem jest wrócenie reszty farby od rozpylacza do głównej nitki, po zakończeniu lakierowania przez pierwszy rozpylacz. Jeżeli system wyposażony jest w więcej rozpylaczy, to proces ten powtarza się.

Oznacza to że w przypadku lakierowania farbami rzadko używanymi nie jest konieczne napełnianie systemu, często nawet do 80 kg farby, tylko w zależności od wielkości detalu np. w przypadku karoseri auta tylko 14 kg farby.

matrix3

 
PARTNERZY: